tr
en

Souldy Kullanıcı Sözleşmesi

Souldy, daha etkin, huzurlu ve sevgi dolu bir birey olmanıza, bedensel hastalıklarınızın zihinsel etkileri olabileceğine dikkatinizi çekerek farkındalık yaratmanıza destek olan özel yazılım bir uygulamadır.

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Souldy mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.souldy.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile Levent, Talatpaşa Cd Şair Çelebi sok No1 Kat 2 , Ortabayır Mah, 34413 Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu Vergi Dairesine bağlı, 7750824962 Vergi Numaralı Souldy Tech Teknoloji, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Souldy Tech” ve/veya “Şirket”) arasında kurulmuş olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Souldy (“Taraflar”)’in hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle işbu Sözleşmenin tarafı olur ve hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Uygulama’nın ücretli sürümünü indiren, Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler için işbu Sözleşme hükümleri yanında “Souldy Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümleri de uygulanacaktır.

Madde 2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Madde 4. Kampanyalar

Madde 5. Ödemeler

Bununla birlikte Uygulama içerisinden yapılan satın alımlarda Apple App Store ve Google Play Store’un iadeye ilişkin hükümleri saklıdır.

Kullanıcı, Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlarında gerçekleştirmiş olduğu ödemeye ilişkin iadeyi yalnızca Apple’dan talep edebilecektir. Kullanıcı Şirket’in Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlara ilişkin iade taleplerini sadece Apple’ın yerine getirebileceğini ve Souldy Tech’in bu konuda karar verme yetisi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Apple’ın iade politikası için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz:

https://support.apple.com/tr-tr/HT204084

Google Play Store üzerinden gerçekleştirilen satın alımlarda ise Şirket, aşağıdaki şartlardan birine uygunluk halinde ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere iadeye karar verebilecektir:

Kullanıcı, Madde 5.2’de belirtilen sebeple yasal mevzuat uyarınca iade hakkı olmadığını, buna rağmen Souldy Tech’in kullanıcılarının memnuniyetini kazanmak için takdiren iade talebinde bulunma imkanı sağladığını, bu imkanın Souldy Tech tarafından her zaman kaldırılabileceğini ve her iade talebinin niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirileceğini ve Souldy Tech’in takdirine bağlı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

Kullanıcı 3 aylık ve 1 aylık Premium üyeliklerinde iadenin hiçbir koşulda mümkün olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

Madde 6. Lisans

Madde 7. Gizlilik

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Yazılımın fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Yazılım, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma tarafınıza size yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

Madde 9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebepler, sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve tarafların dahli olmaksızın gelişen ve tarafların sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, internet hatları, uydu veya yer bağlantılarında, haberleşme şebekeleri veya cihazlarında meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintileri veya benzeri halleri; Apple App Store veya Google Play Store kaynaklı problemler, SouldyTech’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına rağmen Souldy’e yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SouldyTech’in makul kontrolü haricinde gelişen ve SouldyTech’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları, iflası ve kanunda sayılan mücbir sebep durumlarını ifade eder. Mücbir sebep sayılan tüm bu durumlarda, taraflar işbu sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle hükümlü değildir.

Madde 10. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Madde 11. Son Hükümler

Souldy Mesafeli Satış Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Souldy mobil uygulamasının (“Uygulama”) ücretli sürümünü indiren veya Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler (“Alıcı”) ile merkezi Levent, Talatpaşa Cd Şair Çelebi sok No1 Kat 2 , Ortabayır Mah, 34413 Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu Vergi Dairesine bağlı ve 7750824962 Vergi Numaralı Souldy Tech Teknoloji, Eğitim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. (“Souldy Tech” ve/veya “Şirket”) arasında kurulmuştur.

Madde 2. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Alıcı'nın, Satıcı’ya ait ürün veya hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Alıcı, Uygulama’nın ücretli sürümünü satın almakla ve/veya Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmekle ve/veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmekle işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları ile Ön Bilgilendirme Metni’nde yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır. Bunun yanında Alıcı, ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın Uygulama’yı kullanmakla ya da İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi bir şekilde faydalanmakla Souldy Kullanıcı Sözleşmesi ve Souldy Gizlilik Politikası’nın tüm hüküm ve koşullarını da kabul etmiş sayılır.

Madde 3. Ürün/Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Fiyatının Belirlenmesi

Uygulama’yı indirmek ücretsiz olup, Uygulama içi satın almalar ile Uygulama’nın ücretli sürümü ücrete tabidir. Uygulama içi satın almalarda ve Uygulama ücretli sürümünde fiyat tüm vergiler dahil olarak ve satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup, belirlenen fiyat Alıcı’nın Uygulama içi satın alma ya da Uygulama’nın ücretli sürümünü satın alma işlemi esnasında onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Alıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

Alıcı, Şirket’in Uygulama’nın ücretli sürümünün fiyatını ve Uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini ve satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

Madde 4. Ürün/Hizmetin Teslim Zamanı ve Şekli

İşbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar Alıcı’nın Sözleşme’ye onay verdiği anda Alıcı’ya teslim edilecektir.

Alıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Alıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları Alıcı’ya Alıcı’nın mobil cihazının çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

Alıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Alıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, internet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını, ayrıca Sözleşme’ye konu ürün veya hizmetin teslimi için internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 5. Cayma Hakkı

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre

“Cayma hakkı

MADDE 9 - (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.”

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Alıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu Sözleşme’ye konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Alıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

Madde 6. Diğer Hükümler

Alıcı, madde 2’de açıkça belirtildiği üzere, Uygulama’yı kullanmakla Souldy Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Souldy Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu kapsamda Alıcı’nın Souldy Kullanıcı Sözleşmesi ve Souldy Gizlilik Politikası’ndaki tüm beyan ve taahhütleri geçerlidir.

Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar Alıcı’nın verdiği onay kapsamında Alıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir.

Şirket, Alıcı’ya dair her daim daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Alıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, cinsiyet vb.) talep edebilir ve bu amaçla Alıcı’dan anket doldurmasını isteyebilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Alıcı sınıflandırma çalışmalarında Şirket bünyesinde kullanılabilecektir.

Alıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup bu konuda [email protected] elektronik posta adresine veya Şirket’in ileride bu konuda bildireceği başka bir adrese göndereceği e-posta ile talebini iletebilir.

Uygulama kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Alıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Alıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Alıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

Şirket, Uygulama veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcı’lara, farkındalık alanında tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler, tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Alıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

Bu uygulamalar ve içerikler kişinin ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Alıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Alıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

Alıcı, her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak tutulan verilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Alıcı’nın iznini alarak bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

Şirket Alıcı’ya mal ve/veya hizmetlerinin ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar sunabilir. Alıcı deneme sürümünü belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Alıcı, deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce iptal vb. gerekli işlemleri yaparak ücretli kullanımını durdurmalıdır.

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ürün veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in [email protected] elektronik posta adresine iletebilir.

Tüketici Mevzuatı Gereğince Ön Bilgilendirme Metni

1. Satıcıya İlişkin Bilgiler

UNVAN : SOULDY TECH TEKNOLOJİ, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. (“Şirket”)
ADRES : Levent, Talatpaşa Cd Şair Çelebi sok No1 Kat 2 , Ortabayır Mah, 34413 Kağıthane/İstanbul
VERGİ DAİRESİ: Zincirlikuyu
VERGİ NUMARASI: 7750824962
E-POSTA : [email protected]

2. KONU

İşbu ön bilgilendirme metninin konusu alıcının (“Kullanıcı”), aşağıda nitelik ve satış fiyatının belirlenme usulü belirtilen hizmetlerin sunulması veya ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

İşbu ön bilgilendirme metnine konu ürün ve hizmetin konusunu Şirket tarafından Souldy mobil uygulamasının (“Uygulama”) ücretli sürümü ya da Uygulama içi satın almalar veya www.souldy.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden sağlanan meditasyonla ve hastalıkların zihinsel sebepleri olabileceği ile ilintili tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizler oluşturmaktadır.

Kullanıcı gerek Apple App Store ve Google Play Store üzerinden, gerek Uygulama içi bilgilendirmeler sayesinde, gerekse de İnternet Sitesi ve Şirket’in diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı söz konusu ürün ve hizmetlerin Yönetmelik’in 15’nci maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. ÜRÜN/HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL FİYATININ BELİRLENMESİ

Uygulama’yı indirmek ücretsiz olup, Uygulama içi satın almalar ile Uygulama’nın ücretli sürümü ücrete tabidir. Uygulama içi satın almalarda ve Uygulama ücretli sürümünde fiyat tüm vergiler dahil olarak ve satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup, belirlenen fiyat Kullanıcı’nın Uygulama içi satın alma ya da Uygulama’nın ücretli sürümünü satın alma işlemi esnasında onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Kullanıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, Şirket’in Uygulama’nın ücretli sürümünün fiyatını ve Uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini ve satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Kullanıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

5. ÜRÜN/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ

İşbu ön bilgilendirme formuna konu mal veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar veya ürünler Kullanıcı’nın mesafeli satış sözleşmesine onay verdiği anda Kullanıcı’ya teslim edilecektir.

6. CAYMA HAKKI

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazeted’e yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre

“Cayma hakkı

MADDE 9 - (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.”

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Alıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu Sözleşme’ye konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Alıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu ön bilgilendirme formu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin 4’ncü ve 5’nci fıkrasına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kullanıcı satışa onay verdiği anda İnternet Sitesi’nde mevcut ve yine burada bağlantısı verilen “Souldy Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Souldy Gizlilik Politikası” na da onay vermiş sayılır.

Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Kullanıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

Bu uygulamalar ve içerikler kişinin ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Kullanıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in [email protected] elektronik posta adresine iletebilir.

KULLANIM KOŞULLARI

1. Kullanım Koşulları

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen Souldy’i ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye ve uygulamaya erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamaya erişiminizi sonlandırınız. Uygulamaya erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

Souldy, SouldyTech tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra Souldy olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak Souldy'e aittir ve Souldy üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

2. Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. Souldy’i kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin “Souldy Gizlilik Politikası”na uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

3. Hizmet Kapsamı

SouldyTech olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, Souldy’de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

4. Telif Hakları

Souldy'de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) SouldyTech olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

5. Genel Hükümler

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Souldy'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

7. Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.