tr
en

Souldy Aydınlatma Metni

KVKK nezdinde veri sorumlusu olan Souldy Tech Teknoloji, Eğitim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. (“Souldy”) olarak kişisel verilerinizi işleme yöntem ve amaçlarımız ile haklarınız konusunda sizi bilgilendirebilmek için Souldy Kullanıcı Sözleşme’sinin kurulması sebebi ile bir Aydınlatma Metni hazırladık.

Souldy mobil uygulamasını (“Uygulama”) indirmekle veya www.souldy.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanmakla Souldy Kullanıcı Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılacağınızı hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad ve iletişim bilgilerinizi uygulama içinden almıyoruz; iade veya soru/öneri durumlarında kayıt altında tutuyoruz. Şirket içi değerlendirme, iletişim, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Uygulama üzerinden değil App Store ve Google Play Analytics kullanılarak yaklaşık bir konum analizi yapıyoruz. Direk konum verisi depolanmamaktadır. Hizmet ve ürünlerimizin konuma bağlı veya konumla ilişkili fonksiyonların kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler.

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket Cevapları: Souldy tarafından düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Souldy’nın ürün ve hizmetlere ilişkin fonksiyonların kullandırılması ve bu fonksiyonların Souldy tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ürün ve hizmetlerin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Souldy ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Souldy tarafından iş ortağı/müşteri/hizmet sağlayanlar ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama;

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve her koşulda

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyebiliriz.

Kişisel Verileriniz, daha sonra yeniden üye olmak istemeniz durumunda işlemleri hızlandırmak ve kullanıcı memnuniyeti amacı ile Uygulama’yı silmenizi veya üyeliğinizi sona erdirmenizi takip eden 6 (altı) ay süre saklanacaktır.

Bunların yanında Souldy kişisel verilerinizi anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verileri hem size daha iyi hizmet sunabilmek için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

E-Posta : [email protected]
Unvan : Souldy Tech Teknoloji, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Vergi Dairesi: Zincirlikuyu, Vergi Numarası: 7750824962)
Adres : Levent, Talatpaşa Cd Şair Çelebi sok No1 Kat 2 , Ortabayır Mah, 34413 Kağıthane/İstanbul

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı bilgilendirme metni için “Souldy Gizlilik Politikası”nı inceleyebilirsiniz.