tr
en

Souldy Gizlilik Politikası

KVKK nezdinde veri sorumlusu olan Souldy Tech Teknoloji, Eğitim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. (“Souldy”) olarak kişisel verilerinizi işleme yöntem ve amaçlarımız ile haklarınız konusunda sizi bilgilendirebilmek için işbu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

Souldy mobil uygulamasını (“Uygulama”) indirmekle veya www.souldy.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanmakla Souldy Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Souldy olarak, kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’yı kullanan 3. kişiler dahil olmak üzere tüm kullanıcılarımızın dikkatine sunmak istiyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nın kullanıcılarımızı en güncel ve en kapsamlı şekilde bilgilendirebilmesi amacıyla zaman zaman güncelleyebileceğimizi ve Gizlilik Politikası’nın en güncel haline her zaman “www.souldy.com” internet sitesi üzerinden ulaşabileceğinizi, bu konudaki soru, görüş, öneri ve taleplerinizi [email protected] e-posta adresi veya aşağıda yer alan diğer iletişim kanalları üzerinden her zaman bize iletebileceğinizi bilmenizi isteriz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz?

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak SOULDY uygulaması websitesi ve uygulamaya üyelik kaydınızın yapılması, uygulamadaki hizmetlerden yararlandırılmanız, SOULDY tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması, hizmetlerimizin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanması, bilimsel ve istatistiki çalışmaların yapılması SOULDY’nin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, teknik sorunların çözülmesi ve anonim olarak pazarlama ve reklam yapılması amacıyla işlenebilecektir.

Kullanıcı bilgileriniz reklam hedeflemesi amacıyla, Google Müşteri Eşleştirme (Google Customer Match) ve Apple hizmetlerini kullanmak suretiyle Google ve/veya Apple ile paylaşılabilir. Google Müşteri Eşleştirme hizmeti, Google’ın reklam ağı (örneğin Arama, Gmail, Youtube) üzerinden hedefleme yapılmak suretiyle size ulaşılmasına ve size özel sunulan pazarlama mesajlarını görmeniz için kullanıcı bilgilerinizi kullanmasına olanak tanımaktadır. Google kullanıcıları, Google reklam ayarlarında Müşteri Eşleştirme reklamları dahil olmak üzere Google hizmetlerinde gördükleri reklamları kontrol edebilmektedirler.

Kişisel verilerinizi;

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad ve iletişim bilgilerinizi uygulama içinden almıyoruz; iade veya soru/öneri durumlarında kayıt altında tutuyoruz. Şirket içi değerlendirme, iletişim, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Uygulama üzerinden değil App Store ve Google Play Analytics kullanılarak yaklaşık bir konum analizi yapıyoruz. Direk konum verisi depolanmamaktadır. Hizmet ve ürünlerimizin konuma bağlı veya konumla ilişkili fonksiyonların kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket Cevapları: Souldy tarafından düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Souldy’nın ürün ve hizmetlere ilişkin fonksiyonların kullandırılması ve bu fonksiyonların Souldy tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ürün ve hizmetlerin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Souldy ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Souldy tarafından iş ortağı/müşteri/hizmet sağlayanlar ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama;

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve her koşulda

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyebiliriz.

Kişisel Verileriniz, daha sonra yeniden üye olmak istemeniz durumunda işlemleri hızlandırmak ve kullanıcı memnuniyeti amacı ile Uygulama’yı silmenizi veya üyeliğinizi sona erdirmenizi takip eden 6 (altı) ay süre saklanacaktır.

Bunların yanında Souldy kişisel verilerinizi anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verileri hem size daha iyi hizmet sunabilmek için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL ELDE EDİYORUZ?

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca elde edilen kişisel verilerinizden, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’na dayalı olarak işlenecektir.

Kanun’un 5. Maddesinin birinci fıkrasına dayalı olarak “açık rıza”, Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle Souldy Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nın tarafı haline geleceğinizi ve kişisel verilerinizin KVKK m.5/2 fıkrasındaki hukuki sebeplere dayalı olarak açık rıza olmaksızın işlenebileceğini hatırlatmak isteriz.

Souldy ile aranızda sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası’nı okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını, aşağıda belirttiğimiz iletişim yollarını kullanarak KVKK madde 11’den doğan tüm haklarınızı kullanabileceğinizi, bu suretle kişisel verilerinizin imhasını da talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

İnternet Sitesi’nde muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

İnternet Sitesi’ni kullanan kişiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler; ancak bu takdirde İnternet Sitesi’nin arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir.

Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İstatistikler: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, web sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur.

Pazarlama: Web sitemiz reklam veriyor. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur. Bu çerezlerde depolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından size tarayıcıdaki diğer web sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Tercihler: Bu çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi belirlememize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri (Session Cookies) : Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies) : Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Teknik Çerezler (Technical Cookies) : Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies) : Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri (Flash Cookies) : İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies) : Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies) : Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İnternet Sitesinin, Sizin ve SouldyTech’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.

Politika’nın Yürürlüğü

Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN NE YAPIYORUZ?

Souldy olarak kişisel verilerinizin güvenliği için mümkün olan tüm idari ve teknik önlemleri sağladığımızı, teknolojideki ve yönetim prosedürlerindeki güncel gelişmeleri takip etmek suretiyle dinamik bir bakış açısıyla tüm idari ve teknik önlemlerimizi her geçen gün geliştirdiğimizi ve arttırdığımızı da bilmenizi isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK m.5/2(c)’de belirtilen işleme sebebine dayalı olarak ve bu sebeple sınırlı olarak; her türlü hizmet sağlayanlarımıza; iştirak halinde ve/veya herhangi bir şekilde işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçindeki gerçek ya da tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliyoruz.

Kişisel verileriniz ticari ve finansal operasyonların yürütülmesi, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi, şirket iç operasyonlarının ve iş süreçlerinin yürütülmesi, strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi amaçlarıyla tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve yetkililerimiz ile paylaşılabilecektir.

HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın 11’nci maddesine göre aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz:

Bu haklarınıza ilişkin her türlü talebinizi ya da sorunuzu aşağıdaki iletişim kanallarından en uygun bulduğunuzu seçerek bize iletebilirsiniz.

E-Posta : [email protected]
Unvan : Souldy Tech Teknoloji, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Vergi Dairesi: Zincirlikuyu, Vergi Numarası: 7750824962)
Adres : Levent, Talatpaşa Cd Şair Çelebi sok No1 Kat 2 , Ortabayır Mah, 34413 Kağıthane/İstanbul

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.